กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
#ก่อนไปรับบัตรทำอย่างไร!!
✅ ตรวจสอบสถานะก่อน ผ่านลิงค์นี้ >> https://regis.rmuti.ac.th/stucard/
✅ เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง
✅ โทรศัพท์มือถือ
✅ ดาวน์โหลดแอพ KrungthaiNext และ RMUTI Connect
✅ ติดต่อรับบัตรตามวันเวลาที่กำหนด #ติดต่อรับบัตรด้วยตนเองเท่านั้น
ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มทร.อีสาน อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.