🛎 ลด/ถอนรายวิชาติด W ‼️ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
📆นักศึกษาสามารถเข้าลด/ถอนรายวิชาได้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
⛔️เมื่อทำรายการแล้วอย่าลืมแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าอนุมัติการลด/ถอนรายวิชาให้นักศึกษาด้วยนะคะ 😄😄😄