นางสาวฐาณิญา ทองประสาร (บล)

หัวหน้าแผนกงานทะเบียนนักศึกษา
(นักวิชาการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ : 2756
 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ (ผึ้ง)

ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 2755
 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก (มะเหมี่ยว)

ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 2754
 
 
นางสาวปิยธิดา  ชนยุทธ (สีฟ้า)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 2755
 
 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง (อ้อม)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 2754
 
 

ยิ้มแย้ม แจ่มใส

บริการด้วยใจ

กระชับ ฉับไว

พวกเรางานทะเบียนและประมวลผล