ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่นี่
การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่นี่
รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่นี่
ดำเนินการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คลิกที่นี่