แจ้งนักศึกษาใหม่ 2566
ที่ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานตัวแล้ว
สามารถตรวจสอบสถานะได้แล้วนะคะ
3 สถานะ ดังนี้
🟢 รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
🔵 ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
ให้นักศึกษาอัพโหลดเอกสารตามลิงค์หรือนำมาเอกสารเพิ่มเติมมาส่งที่ห้องทะเบียนฯ
🔴 ยังไม่ส่งเอกสารรายงานตัว