#รอบโควตาOPENHOUSE
วันที่ 19-26 มกราคม 2566

✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/openhouse05/

✅ขึ้นทะเบียน คลิกลิงค์ด้านล่าง
https://ess.rmuti.ac.th/…/webform/EnrollmentLogin.aspx

🔰 คู่มือการขึ้นทะเบียน
https://regis.rmuti.ac.th/…/uploads/2022/03/R001.pdf