หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมงานทะเบียน

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

มทร.อีสาน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 16-17...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม 7ส งานทะเบียนและประมวลผล

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2565- ตารางประเภทการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด