ผู้เขียน: adminregis

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย/ใบประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)) และ ใบแสดงผลการศึกษา (Tr.) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I))

อ่านเพิ่มเติม

รับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2565#ก่อนไปรับบัตรทำอย่างไร!! ตรวจสอบสถานะก่อน...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

มทร.อีสาน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 16-17...

อ่านเพิ่มเติม