ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร


ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสาร ผ่านช่องทางดังนี้
Kerry / Flash / J&T / ไปรษณีย์ไทย
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสาร