#ระบบรับตรง รอบที่ 1
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : วันที่ 6-12 เมษายน 2566
ชำระเงินวันสุดท้าย : 12 เมษายน 2566

✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
https://oapr.rmuti.ac.th/main/direct1003/

✅ ขึ้นทะเบียน คลิกลิงค์ด้านล่าง
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx

🔰 คู่มือการขึ้นทะเบียน
https://regis.rmuti.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/R001.pdf