ดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนนะคะ
1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (กำหนดการให้ดูตามรอบที่เข้าศึกษา)
ป้อนข้อมูลประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผ่านธนาคาร กรุงไทย/กรุงศรีฯ เท่านั้น

3. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อรับรหัสนักศึกษาและสร้างรหัสผ่าน (หลังจากชำระเงิน 1-2 วันทำการ)
สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

4. ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่และจองหอพัก
[ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ] ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 35 ชั้น 2
ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัว

5. ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าหอพัก
 [ วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ]
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชำระเงิน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

6. เปิดภาคการศึกษา
 [ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ]

7. ส่งรูปถ่ายทำบัตรนักศึกษาใหม่
[ วันที่ 15-23 มิถุนายน 2566 ]
Upload รูปถ่ายนักศึกษา
✅ 
ระเบียบการแต่งกายถ่ายรูปทำบัตรและขั้นตอนการ Upload รูปถ่าย