#รอบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
วันที่ 2-9 มกราคม 2566

✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ-2/

✅ขึ้นทะเบียน คลิกลิงค์ด้านล่าง
https://ess.rmuti.ac.th/…/webform/EnrollmentLogin.aspx

🔰 คู่มือการขึ้นทะเบียน
https://regis.rmuti.ac.th/…/uploads/2022/03/R001.pdf