ตรวจสอบสถานะเอกสาร คลิกที่นี่
https://regis.rmuti.ac.th/online/