ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ชั่วคราว เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักศึกษาสามารถติดต่อของรับเอกสารทางการศึกษาได้ภายหลังเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการปกติ (ขออภัยในความไม่สะดวก)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานทะเบียนและประมวลผล

 

 
   

ค้นหา รหัสนักศึกษา

     หมายเหตุ 

   ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ กรณีขอเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติม หรือ เอกสารสูญหายเท่านั้น!