📌#อ่านดีดีก่อนพลาดโอกาสจ้า
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่ม/ถอนรายวิชา/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งเป็น #วันสุดท้าย
หากชำระเงินผ่าน App Krungthai Next และธนาคาร
นักศึกษาจะต้องชำระเงิน #ก่อน วันที่ 23 เมษายน 2564 เท่านั้น
จึงจะสามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชา/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ได้นะคะ
❌ ข้อห้าม ❌ ห้ามชำระเงินวันที่ 23 เมษายน 2564
มิฉะนั้นจะทำให้เพิ่ม/ถอนรายวิชา/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ไม่ได้นะคะ 📌เน้นย้ำจ้าาาา