เลือกหน้า

หมวดหมู่: บริการนักศึกษา

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมและออกแบบอ...

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ

ระดับปวช./ปวส. นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 เป็นต้นไป ระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 เป็นต้นไป นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 (วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน) นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบ

::: คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่::: คู่มือ Register เพื่อสร้างรหัสผ่านในการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่::: คู่มือการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่      ::: ขั้นตอนการใช้งานบริการนักศึกษา สำหรับนักศึกษา::: ขั้นตอนการใช้งานบริการอาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

Q&A | การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เสียค่าปรับ หรือไม่ ?Q&A | ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เพราะสาเหตุใดบ้าง?Q&A | นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนรายวิชายังไม่ครบ...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด

Banner ลิงค์ต่างๆ

คู่มือนักศึกษา

ประกาศการแต่งกาย