หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

คู่มือคู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาแนวปฏิบัติ »» คู่มือสำหรับประชาชน»» คู่มือการใช้งานระบบส่งเอกสารรายงานตัว»» คู่มือการดำเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษา»» คู่มือระบบบัตรคิว รอรับบริการออนไลน์»» คู่มือนักศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯระเบียบมหาวิทยาลัยฯข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯประกาศสถานการณ์โควิด-19 ปี พ.ศ. 2564»» ลดอัตราค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564»» การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ปีการศึกษา 2564 ปี พ.ศ....

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ไทย สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม 7ส งานทะเบียนและประมวลผล

การดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

สถิติผู้มารับบริการงานทะเบียนและประมวลผล

สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนเดือน กรกฏาคม 2563เดือน สิงหาคม 2563เดือน กันยายน 2563เดือน ตุลาคม 2563เดือน พฤศจิกายน 2563เดือน ธันวาคม 2563เดือน มกราคม 2564เดือน กุมภาพันธ์ 2564เดือน มีนาคม 2564เดือน เมษายน 2564เดือน พฤษภาคม...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด