• ข่าวลงทะเบียนเรียน
  • ข่าวประมวลผลการศึกษา
  • ข่าวสำเร็จการศึกษา
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  • รับเอกสารทางการศึกษา

กิจกรรมงานทะเบียนและประมวลผล

เพิ่ม/ถอนรายวิชา/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

#อ่านดีดีก่อนพลาดโอกาสจ้าสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่ม/ถอนรายวิชา/ลงทะเบียนเรียนล่าช้าในวันที่ 23...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบคำร้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฤดูร้อน/2563

ตรวจสอบการยื่นคำร้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์http://regis.rmuti.ac.th/checkonline/...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด