รางวัลการดำเนินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2562

 

รางวัลการดำเนินกิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2561

 

รางวัลการดำเนินกิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2560

 

รางวัลผู้ดำเนินกิจกรรม 7ส ดีเด่น ของงานทะเบียนและประมวลผล

ประจำปีการศึกษา 2563

 

แผนปรับปรุงกิจกรรม 7ส งานทะเบียนและประมวลผล