เริ่มต้นใช้งาน Office365!

ขั้นตอนการติดตั้ง

Office 365 Pro Plus

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12A สำนักสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 2881,2886