Select Page

หมวดหมู่: ข่าวผู้สำเร็จการศึกษา

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองสภา และ ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) และ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

...

Read More

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ดาว์นโหลดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 เปลี่ยนระดับคะแนน...

Read More

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ดาว์นโหลดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา...

Read More

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

  ดาว์นโหลดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส....

Read More

กำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ดาว์นโหลดรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563...

Read More

ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา Transcript (ผ่างไปรษณีย์ไทย)

ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา รอบที่ 1 (ยื่นขอแจ้งความประสงค์ วันที่ 24 มี.ค – 9...

Read More

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

...

Read More

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ดาว์นโหลดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส....

Read More
Loading

Link ภายในหน่วยงาน

ประกาศการแต่งกาย มทร.อีสาน

จำนวนผู้เข้าชม Website

103061
Users Today : 39
Views Today : 156
Who's Online : 2

Login

Englishไทย