Select Page

หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 32

หมายเหตุ  สามารถยื่นคำร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 – 4 พฤษภาคม...

Read More

คำร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ  สามารถยื่นคำร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 – 4 พฤษภาคม 2561  ติดต่อสอบถาม โทร. 044-233000 ต่อ 2755 , 2758   แผนกงานสำเร็จการศึกษา...

Read More

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

...

Read More

ปฏิทินการศึกษา

Link ภายในหน่วยงาน

ประกาศการแต่งกาย มทร.อีสาน

จำนวนผู้เข้าชม Website

033096
Users Today : 60
Views Today : 123
Who's Online : 2

Login